Cenovnik

KATEGORIJA POSEDUJE BROJ
ČASOVA
TEORIJSKA
OBUKA
BROJ
ČASOVA
PRAKTIČNA
OBUKA
TEORIJSKI
ISPIT
PRAKTIČNI
ISPIT
U K U P N O
A1 40 13400.00 20 17800.00 1120.00 1440.00 33760.00
A1 AM 3000.00 7 6230.00 1120.00 1440.00 11790.00
B 40 14000.00 40 52000.00 3000.00 3000.00 72000.00
B AM, A1 7 2450.00 35 45500.00 3000.00 3000.00 53950.00
B A2, A          7  2450.00  30     39000.00 3000.00 3000.00 47450.00

 

U cenu je uračanat PDV.

U cenu nisu uracunati: troškovi MUP-a, lekarskog uverenja i ispita iz prve pomoći.

Cene na sajtu su informativnog karaktera. Detaljnije informacije možete dobiti u školi.