Ispiti

Spisak kandidata koji polažu teorijski ispit 21.01.2019.

  I grupa 08:00

 1. Ognjen Šunjevarić
 2. Ana Sekulić
 3. Dejan Peković
 4. Aleksandra Anđić
 5. Marko Rašković
 6. Marko Veljašević
 7. Petra Pavić
 8. Luka Lučić
 9. Marija Ivanović
 10. Miloš Šuljagić
 11. Živan Bosiljčić

 II grupa 09:00

 1. Milica Ljubojević
 2. Krsta Savić
 3. Aleksandra Kostić
 4. Marta Kostić
 5. Milica Popović
 6. Aleksandar Anđić
 7. David Sinđić
 8. Jovišs Sekulić
 9. Jana Radivojčević
 10. Filip Jeremijević

Spisak kandidata koji polažu praktični ispit – odloženo… ceka se termin

 1. Marija Čarapić  B        08:30
 2. Tamara Mojsilović  B   09:15
 3. Ivan Novaković  B       10:00
 4. Đorđe Božić  B            11:00
 5. Nikola Živanović  C      11:45
 6. Đorđe Nešović  C         12:45

 

Kandidat na polaganju obavezno  mora imati ličnu kartu.

S R E Ć N O !

ISPITNI ZADACI ZA  A1, A2 I B KATEGORIJU:

Mapa 01  Mapa 02  Mapa 03  Mapa 04

Mapa 05  Mapa 06  Mapa 07  Mapa 08

Mapa 09  Mapa 10  Mapa 11  Mapa 12

Mapa 13  Mapa 14  Mapa 15  Mapa 16

Mapa 17  Mapa 18  Mapa 19  Mapa 20