Ispiti

Spisak kandidata koji polažu praktični ispit  27.07.2019.

I grupa   ispitivač Boća

 1. Katarina Panić  B          08:00
 2. Jovan Blagojević  CE     08:45
 3. Sara Janjić  B               10:00
 4. Lana Janjić  B               10:45
 5. Vera Vermezović  B       11:00
 6. Nikola Mitrović  B           11:45

II grupa   ispitivač Ivana

 1. Andrijana Rajović   B        08:00
 2. Olga Aćimović  B              08:45
 3. Stefan Pavlović  B            10:00
 4. Dejan Radišić  B              10:45
 5. Marijana Bakić   B            11:30
 6. Milica Sokić   B                12:15

Kandidat na polaganju obavezno  mora imati ličnu kartu.

S R E Ć N O !

ISPITNI ZADACI ZA  A1, A2 I B KATEGORIJU:

Mapa 01  Mapa 02  Mapa 03  Mapa 04

Mapa 05  Mapa 06  Mapa 07  Mapa 08

Mapa 09  Mapa 10  Mapa 11  Mapa 12

Mapa 13  Mapa 14  Mapa 15  Mapa 16

Mapa 17  Mapa 18  Mapa 19  Mapa 20