Ispiti

Spisak kandidata koji polažu teorijski ispit …

Spisak kandidata koji polažu praktični ispit 24.05.2019. 

  1. Ružica Cvrkotić  B                    08:30
  2. Ivan Supurović  B                     09:15
  3. Slađana Joksimović  B              10:15
  4. Kristina Trmčić  B                     11:00
  5. Jovana Šaponjić  B                   11:45
  6. Nikola Tomanović  B                 12:30

Kandidat na polaganju obavezno  mora imati ličnu kartu.

S R E Ć N O !

ISPITNI ZADACI ZA  A1, A2 I B KATEGORIJU:

Mapa 01  Mapa 02  Mapa 03  Mapa 04

Mapa 05  Mapa 06  Mapa 07  Mapa 08

Mapa 09  Mapa 10  Mapa 11  Mapa 12

Mapa 13  Mapa 14  Mapa 15  Mapa 16

Mapa 17  Mapa 18  Mapa 19  Mapa 20