Ispiti

Spisak kandidata koji polažu praktični ispit 27.03.2019.

 1. Zdravka Gavrilović  B             08:30
 2. Luka Lučić  B                         09:15
 3. Mladen Udovičić  B                10:15
 4. Andrijana Kovačević  B          11:00
 5. Sara Džambasović  B             11:45
 6. Tijana Stanisavljević  B          12:30

Spisak kandidata koji polažu teorijski ispit 27.03.2019. 

 1. Marko Milić  B
 2. Biljana Jovančićević  B
 3. Miloš Smiljanić  B
 4. Milan Pavlović  B
 5. Pavle Stojanović  C
 6. Darko Savić  C
 7. Nikola Krstonić  C

Spisak kandidata koji polažu praktični ispit 01.04.2019.

 1. Miloš Čolović B           08:30
 2. Nenad Tripković  B     09:15
 3. Marija Jevtić  B          10:15
 4. Marko Radičević  B     11:00
 5. Jovan Milenković  B     11:45
 6. Marko Veljašević   B    12:30
 7. Filip Jeremijević  B      13:15

Spisak kandidata koji polažu praktični ispit 01.04.2019.

 1. Jelena Stjepanović  B     08:30
 2. Aleksa Čorbić  B             09:15
 3. Tamara Jeremić  B         10:15
 4. Stefan Vasić  B              11:00
 5. Sara Matović  B             11:45
 6. Nevena Marjanović  B     12:30
 7. Valentina Mlađenovič B   13:15

Kandidat na polaganju obavezno  mora imati ličnu kartu.

S R E Ć N O !

ISPITNI ZADACI ZA  A1, A2 I B KATEGORIJU:

Mapa 01  Mapa 02  Mapa 03  Mapa 04

Mapa 05  Mapa 06  Mapa 07  Mapa 08

Mapa 09  Mapa 10  Mapa 11  Mapa 12

Mapa 13  Mapa 14  Mapa 15  Mapa 16

Mapa 17  Mapa 18  Mapa 19  Mapa 20