Ispiti

Spisak kandidata koji polažu praktični ispit 17.12. 2018.

ispitivač: Bogdan Vidaković

 1. Nemanja Božović  C       08:30
 2. Ivan Božović  C             10:00
 3. Dušan Rogić  C              11:00
 4. Danilo Kujundžić  C        12:00
 5. Aleksandar Marković C   13:00
 6. Filip Miletić  B                13:45

Spisak kandidata koji polažu praktični ispit 17.12. 2018.

ispitivač: Stanojka Kovačević

 1. Andrijana Perišić  B        08:30
 2. Ivana Petronijević  B      09:15
 3. Kristijan Spasojević  B   10:30
 4. Kristina Đorđević  B       11:15
 5. Veljko Simović  B          12:00
 6. Nikola Nikitović  B         12:45

Spisak kandidata koji polažu teorijski ispit 21.12. 2018.-nije konačan 

 1. Nemanja Knežević  B
 2. Miloš Smiljanić  B
 3. Danilo Radivojević  B
 4. Vuk Glišović  B
 5. Anđela Kutlešić  B
 6. Miloje Jevtić  C
 7. Vlade Stajić  C
 8. Marko Rađenović  C

      Spisak kandidata koji polažu praktični ispit 24.12. 2018.

 1. Ana Maksimović  B-314
 2. Marko Marinković  B
 3. Ksenija Smuđa  B
 4. Ana Maksimović  B-274
 5. Stefan Zečević  B
 6. Ružica Cvrkotić  B

Kandidat na polaganju obavezno  mora imati ličnu kartu.

S R E Ć N O !

ISPITNI ZADACI ZA  A1, A2 I B KATEGORIJU:

Mapa 01  Mapa 02  Mapa 03  Mapa 04

Mapa 05  Mapa 06  Mapa 07  Mapa 08

Mapa 09  Mapa 10  Mapa 11  Mapa 12

Mapa 13  Mapa 14  Mapa 15  Mapa 16

Mapa 17  Mapa 18  Mapa 19  Mapa 20