Ispiti

Списак кандидата који полажу  практични испит 18.09.2019. у  08:00

 1. Марина Димитријевић  В
 2. Никола Терзић  В
 3. Немања Филиповић  В
 4. Кристина Митровић  В
 5. Дејан Радовић  В
 6. Оливера Јечменица  В
 7. Лазар Вајовић  С
 8. Марко Станић  С
 9. Ђорђе Милићевић  С
 10. Зоран Вратонјић  С
 11. Бошко Симовић  С

Списак кандидата који полажу  практични испит 18.09.2019.

 1. Ненад Даниловић  С                  09:00
 2. Владе Стајић  С                        10:00
 3. Алекса Јовановић  С                 11:00
 4. Филип Мандић  В                      12:00
 5. Владимир Милосавчевић  А1     12:45

Кандидат на полагањмиу обавезно мора имати засебну карту.

СРЕ Ћ НЕ  !

ИСПИТНИ ЗАДАЦИ ЗА А1, А2 ИБ КАТЕГОРИЈУ:

Мапа 01  Мапа 02  Мапа 03  Мапа 04

Мапа 05  Мапа 06  Мапа 07  Мапа 08

Мапа 09  Мапа 10  Мапа 11  Мапа 12

Мапа 13  Мапа 14  Мапа 15  Мапа 16

Мапа 17  Мапа 18  Мапа 19  Мапа 20