Ispitni zadatak 1 / Kategorija A

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ЗА КАТЕГОРИЈУ AM,A1,A2 и  A

ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОJ 1

 

Практични испит састоји се из:

управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и

управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку

изводе се полигонске радње на прописани начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:

управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица,

изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе,

се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност,

прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Опис испитне трасе

Припрема возила и укључење у саобраћај са паркиралишта које се налази у Међају – (слаб интензитет саораћаја)  (Позиција 1. на графичком приказу трасе кретања);

Скретање десно на раскрсници у Улицу Димитрија Туцовића – (јак интензитет саораћаја);

Скретање лево на раскрсници у Улицу Петра Ћеловића – (jaк интензитет саораћаја);

Скретање десно на раскрсници у Улицу Краља Петра I – (јак интензитет саораћаја);

Скретање десно на раскрсници у Улицу Обилићеву – (јак интензитет саораћаја);

Скретање десно на раскрсници у Улицу Димитрија Туцовића – (јак интензитет саораћаја);

Скретање лево на раскрсници у Улицу Малише Атанацковића – (средњи интензитет саораћаја);

Скретање десно на раскрсници у Улицу Лазара Мутапа – (средњи интензитет саораћаја);

Скретање десно на раскрсници у Улицу Курлагина – (средњи интензитет саораћаја);

Скретање десно и улазак на полигон – (јак интензитет саобраћаја) (Позиција 2.на графичком приказу трасе кретања)

(Очекивано време кретања наведеном релацијом 19 минита.)

 

Редослед извођења радњи на полигону:

вожња по правцу и заустављање

вожња путањом у облику броја „8“

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.)

Укључивање у саобраћај са полигона скретањем лево у улицу за Царинарницу – (jак интензитет саобраћаја);

Скретање лево на раскрсници у Улицу Милоша Обреновића – (jак интензитет саобраћаја);

Скретање лево на раскрсници у Улицу Обилићева – (јак интензитет саобраћаја);

Полукружно окретање на раскрсници Улица Обилићева и Михаила Пупина – стари мост – (средњи интензитет саобраћаја) (Позиција 3.на графчком приказу трасе кретања);

Скретање лево на раскрсници у Улицу Омладинску – (јак интензитет саобраћаја);

Скретање лево на раскрсници у Улицу Међај –нови мост- (средњи интензитет саобраћаја);

Скретање десно на паркиралиште у улици Међај, паркирање возила, обезбеђење од самопокретања и од неовлашћене употребе – (Позиција 1. на графичком приказу трасе кретања).

(Очекивано време време за кретање испитном трасом након полигона износи 14  минута.)

(Укупно очекивано време вожње на јавном путу износи 33 минута,односно укупно време трајања испита 43 минута)