031 517 540; 063 633 927 signal-obuka@mts.rs

Nastava za nove polaznike  – 26.04.2021.

                                               

Lekarska uverenja – svake subote

Polaganje ispita iz prve pomoći – 24.04.2021.