031 517 540; 063 633 927 signal-obuka@mts.rs

Nastava za nove polaznike

Lekarska uverenja – svake subote

Polaganje ispita iz prve pomoći