031 517 540; 063 633 927 signal-obuka@mts.rs

Ispiti

PRAKTIČNI ISPIT   15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02...

Aktivnosti

Nastava za nove polaznike Lekarska uverenja – svake subote Polaganje ispita iz prve pomoći    ...